Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do školky

5. 4. 2017

Zápis do mateřské školy

se koná v úterý 2.5. 2017 od 13:00  do 17:00 hodin v budově MŠ na Tovární ulici.

Toto odpoledne je zároveň dnem otevřených dveří. Děti si mohou vše prohlédnout, ohmatat, pohrát si.  

Věnovat se Vám budou paní učitelky , odpoví Vám na všechny dotazy, seznámí Vás s chodem mateřské školy.

Přihlášku k zápisu si můžete vyzvednout již nyní v MŠ nebo si ji stáhnout z našich stránek, případně si ji vyzvednout v den zápisu.

Mateřská škola na Tovární ulici je samostatný subjekt s vlastní školní jídelnou. Díky tomu má dvoutřídní mateřská škola rodinný charakter . S rodiči si  děláme tzv. kavárny pro rodiče a poradničky, kde si vždy probereme vše důležité , akce, které připravujeme / viz  Akce MŠ.

Všechny paní učitelky jsou odborně pedagogicky způsobilé s bohatým portfoliem osvědčení pro nadstandardní aktivity.

Děti  mohou  pískat na flétničky, rozvíjet se po stránce  hudební, taneční, výtvarné, pracovní / př. práce se dřevem v Malém kutilovi . Výsledky svého snažení děti představí na výstavách, koncertech, hudebních představeních  pro rodiče i širší veřejnost. Využíváme k tomu krásné objekty města / klášter Rosa Coeli , synagogu a zámek.

Pohybu není nikdy dost. Využíváme krásné okolí města k vycházkám, piknikům, výletům, cestám za pokladem. Již tradičně jezdíme  každý rok na plavání do Nové Vsi. Zahrádku využíváme k rozvíjení obratnosti / lanové centrum, skluzavky, žebříky / , tvoření v písku… Rovněž z vybavení třídy lze rázem uni -  bloky na stavění drah, překážek…

Již  čtvrtým  rokem  máme zkušenosti s prací  s dvouletými dětmi. Od roku 2020 budou dvouleté děti mít nárok na místo v MŠ . Je tedy třeba se postupně připravovat, vybavovat, upravovat prostředí. Zkušenosti máme dobré.

Velice dobře máme propracovanou práci s předškoláky. Díky absolvování speciálních seminářů k edukativně stimulačním skupinám a seminářům k diagnostice školní zralosti, jsme získali i zajímavé materiály / Klokanův kufr, Klokanova kapsa, materiály ESSk, workshopů…./ , které,  ač se jedná o přípravu na školu,  zachovají charakter hravosti, lehkosti, zábavy.

Závěr roku zpestříme dětem zajímavým výletem / Výletem ke koním, výletem na Brněnskou  hvězdárnu, do Moravské galerie…. A samozřejmě slavnostním rozloučením s předškoláky / pasování na školáky, tablo, diskotéka…

MŠ je zapojena do projektu EU / Strava zdarma pro děti ohrožené chudobou. Rodinám ohroženým chudobou je prominuto rovněž školné.