Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO ŠKOLKY 2020

3. 4. 2020

Mateřská škola Dolní Kounice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Tovární 167, 664 64 Dolní kounice

 

zápis do mateřské školy

na školní rok 2020/2021

BUDE v pondělí 4. 5. 2020 od 10.00 hodin do 16:00 hodin.

POZOR ZÁPIS SE BUDE KONAT BEZ DĚTÍ A JEN V PODOBĚ PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ.

 

Jak proběhne zápis do MŠ?

Elektronicky, poštou, výjimečně osobně

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami zašlete:

  • datovou schránkou (číslo datové schránky školy najdete na jejím webu),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí obyčejný e-mail),
  • poštou, nebo vhození do schránky 
  • v krajním případě osobně.

Co vše odeslat?

Přihlášku a přílohy

Přihlášku najdete  na stránkách naší mateřské školy.

Přílohy:

  • kopie rodného listu dítěte,
  • doložení řádného očkování dítěte (prohlášení + kopie očkovacího průkazu). 

A tady se dostáváme k zásadní změně, která je platná letos kvůli koronavirové situaci. Vždy bylo nutné navštívit dětského lékaře, který potvrdil, že je dítě řádně očkováno (resp. vystaví doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí písemné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu.

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

 

Nabízíme:

Provozní dobu od 6:30 hodin do 17:00hodin.

Příjemné rodinné prostředí, bohaté vybavení hračkami, pomůckami, materiály…

Edukativně stimulační skupiny předškolákům,

pískání na flétny, taneční kroužek,

Dílničky  - technické tvoření, předplavecký výcvik,

možnost využít historické stavby města ke slavnostním akcím jako jsou výstavy

dětských prací, koncerty, dětské muzikály, slavnostní pasování na školáky apod.

 

 

 

 

kriteria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka MŠ Dolní Kounice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, stanoví následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet podaných žádostí překročí kapacitní možnosti mateřské školy.

 

kriteria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dolní kounice

1

 

Povinná předškolní docházka dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 roků / ⃰ spádová oblast obce /seřazení dle věku od nejstaršího po nejmladší

Dítě má nárok ze zákona být přijato do své spádové MŠ

100 bodů

2.

Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 roky / spádová oblast obce /seřazení dle věku od nejstaršího po nejmladší

 

Dítě má nárok ze zákona být přijato do své spádové MŠ do kapacity dle věku

60 bodů

 

3.

Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 3 roky / spádová oblast obce /seřazení dle věku od nejstaršího po nejmladší

 

Dítě má nárok ze zákona být přijato do své spádové MŠ do kapacity dle věku

30 bodů

 

4.

Povinná předškolní docházka dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 roků / nespádová oblast / /seřazení dle věku od nejstaršího po nejmladší

40 bodů + věk

5.

Dítě, které již má sourozence v MŠ z dřívějšího zápisu nebo jeho sourozenec je přijat do MŠ v současném zápisu /seřazení dle věku od nejstaršího po nejmladší 2 body +

5 bodů

6.

Seřazení dětí dle věku od nejmladšího po nejstaršího /nespádová část obce Dolní Kounice

 

20bodů

´

7.

Seřazení dětí dle věku od nejmladšího po nejstaršího, které ještě nemají ze zákona nárok na MŠ / spádová oblast obce

              25bodů

 

8.

Doplnění dětmi z jiných obcí od nejmladšího po nejstaršího

10 bodů

 

 

⃰ V době zápisu /tj. 4. 5. 2020/ byla určena spádová oblast pro MŠ Dolní Kounice / Dolní Kounice – město – pravý břeh a obec Kupařovice.