Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální změny v předškolním vzdělávání

5. 4. 2017

Aktuální změny v předškolním vzdělávání

 

Mateřské školy čekají v roce 2017 tři  významné změny.

  1. Povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Zaveden bude od 1.9. 2017 a je povinný pro všechny děti, které dovrší k 31.8. pět let. Týká se občanů České republiky, ale i cizinců s pobytem  na území ČR delším než 90 dní. Povinná předškolní docházka  se nevztahuje  na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinnou předškolní docházku děti mohou plnit:

  • V mateřských školách.
  • Doma, individuálně. Zde potom stačí nahlásit mateřské škole ve spádové oblasti, že dítě bude vzděláváno doma. Jedenkrát za čtvrt roku se rodiče dostaví do MŠ k přezkoušení.
  • V přípravné třídě ZŠ
  • Ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální
  • V zahraniční škole na území ČR s povolením

 

  1. Spádové oblasti určí zřizovatel.  Spádovou oblastí může být ve velkých městech městská čtvrt nebo  jen několik ulic , případně celé menší městečko, vesnice nebo  k městečku může být spádováno několik menších vesnic, kde není MŠ…. Každé spádové oblasti přísluší mateřská škola. Podstatné je, že v této spádové MŠ musí mít předškoláci  garantováno  místo.  Od  září 2017 je i dětem  čtyřletým zajištěno místo  v jejich spádové MŠ, ale tyto děti do MŠ povinně nemusí ( od září roku 2018  potom dětem tříletým a od roku 2020 dětem dvouletým).

Neznamená to, že rodiče nemohou přihlásit dítě jinam. Rodiče si MŠ  mohou vybrat jako dosud, ale v jiné, než svojí spádové MŠ, nemusí být pro ně zajištěno místo. Toto je ale spíše problém velkých měst.

 

Děti, které již do MŠ Továrníchodí a jsou z jiných měst a vesnic,nemusí nikam přestupovat. Ředitelka MŠ Továrnípouze k 1.9. 2017 nahlásí paní ředitelceMŠspádové oblasti dítěte, že povinná předškolní docházka je plněna u nás.

 

 

 

  1. Třetí změna se týká termínu zápisu do mateřských škol.

Zápis do MŠ musí být zasazen v některém dni či dnechod 2.5. do 16.5. 2017. ( Zápis do 1. Třidy ZŠ potom v některém dni či dnechod 1.4. 2017do 30.4. 2017).

 

V MŠ Dolní Kounice/ Továrníbude zápis 2.5. 2017 od 13:00 hodin do 17:00 hodin. Tento den bude současně dnem otevřených dveří. Děti si mohou vše ohmatat, vyzkoušet, pohrát si, rodiče se na vše informovat.

Tiskopisy k zápisu / přihláška a evidenční list/ si rodiče mohou kdykoliv vyzvednout v MŠ.

 

Těšíme se na nové školáčky a moc si přejeme aby se jim u nás líbilo.

 

Mgr. Dagmar Kafrdová, ředitelka MŠ Dolní Kounice, Tovární 167